POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SERWISU FASTPRO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FASTPRO Sp. z o.o. ul. Turystyczna 8, 05-462 Wiązowna, adres e-mail do kontaktu: biuro@fastpro.com.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych. Adres e-mail do Inspektora: iod@fastpro.com.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. udzielenia odpowiedzi na zapytanie w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy kontaktowych i innych form kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  b. realizacji obowiązków ciążących na Administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  d. prowadzenia kampanii marketingowych na podstawie wcześniej udzielonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  a. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań;
  b. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym FASTPRO Sp. z o.o. w zakresie usług informatycznych lub współpracujących z FASTPRO Sp. z o.o. np. w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z FASTPRO Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane :
  a. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody;
  b. w przypadku przetwarzania danych na podstawienie umowy – przez okres trwania łączącej umowy oraz przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.
  c. w przypadku wystąpienia roszczeń – przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych wymaganych przepisem prawnym jest obowiązkowe, nie podanie danych uniemożliwi realizację umowy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

PLIKI COOKIES
 1. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
  1. celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  2. możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji Serwisu.
 1. Serwis prowadzony przez FASTPRO Sp. z o.o. wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez FASTPRO Sp. z o.o. w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić korzystanie z Serwisu firmy FASTPRO Sp. z o.o..
 5. FASTPRO Sp. z o.o. informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika;
  2. nazwę stacji klienta;
  3. identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;
  4. czas nadejścia zapytania;
  5. kod żądania http;
  6. kod odpowiedzi http;
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link), w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  8. informacje o przeglądarce użytkownika;
  9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 1. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi stronę firmy FASTPRO Sp. z o.o..
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności i cookies Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
Menu